შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები(შსს) ორიენტირებულია შეფასების შემდეგ ფუნდამენტურ ასპექტებზე ...

ხარისხის კონტროლი

“სქშეი”-ს წევრების მიერ განხორციელებული საშემფასებლო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი …

დასაქმება და კარიერა

იხილეთ “სქშეი”-ს წევრების კომპანიებში პროფესიონალი შემფასებლების ვაკანსიების ჩამონათვალი …

0
წლის გამოცდილება
0-ზე
მეტი სერთიფიცირებული შემფასებელი
0-ზე
მეტი შეფასებული ქონება
0
პარტნიორი მსოფლიოში

 

“საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი” არის არასამთავრობო, პროფესიული გაერთიანება, რომელიც დაფუძნდა 1999 წელს.
“სქშეი” პირველი ქართული ორგანიზაციაა რომელიც 2003 წელს გაწევრიანდა ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოში (IVSC). IVSC-ს აერთიანებს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ეროვნულ გაერთიანებას (ინსტიტუტს),

 

 ჩვენი პარტნიორები