როგორ გავწევრიანდეთ

იმისათვის რომ გახდეთ “სქშეი”-ს წევრი თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ მოთხოვნებს:

 

1. პროფესიული სერტიფიცირების კურსის წარმატებით გავლა.
2. შემფასებლის სერტიფიკატის ფლობა.
3. “სქშეი”-ს წესდების აღიარება.
4. თანამშრომლობა “სქშეი”-თან.

 

“სქშეი”- ს წევრებისთვის ყოველწლიურად ტარდება სემინარები, სადაც ისინი ეცნობიან საშემფასებლო სფეროში მომხდარ ცვლილებებსა და სიახლეებს.წევრებისათვის გაიცემა რეკომენდაციები დამსაქმებლებისათვის წარსადგენად.