ლონდონის კორპორაცია ხელს შეუწყობს შეფასების სართაშორისო სტანდარტების საბჭოს დამკვიდრებას ლონდონში.
მარკ ბელიტი, ლონდონის პოლიტიკისა და კვლევის კომიტეტის ხელმძღვანელი, აღნიშნავს:
ლონდონი მოხარულია მხარი დაუჭიროს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს სათაო ოფისის დაარსებაში Square Mile. ფინანსური ინოვაციები გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, რომ დარჩეს მსოფლიოს საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრად.
სერ დევიდ ტვიდი, შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ხელმძღვანელი, აცხადებს:
ლონდონის მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოსადმი გაწეული ფინანსური მხარდაჭერა დაეხმარა ლონდონს, როგორც გლობალურ ცენტრს საბუღალტრო სტანდარტების დამკვიდრებაში. მაშინ როდესაც შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო გააცნობს თავის ამბიციურ გეგმას შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების განვითარებასა და დამკვიდრებაში, მოველით რომ იგივე მოხდება შემფასების პროფესიასთან დაკავშირებითაც.
შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო მადლიერია ქალაქის კორპორაციისადმი მის მიერ განხორციელებული მხარდაჭერისათვის, ორგანიზაციის განვითარების ამ გადამწყვეტ ეტაპზე.