შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო მოხარულია განაცხადის ახალი ტექნიკური მენეჯერის – შონ ტომსონის ამ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ.
მას აქვს ფინანსურ ბაზრებზე მუშაობის გამოცდილება, კერძოდ, მუშაობდა ბლუმბერგსა და გეოცპარტნერს-ში. შონის გამოცდილება და ცოდნა კარგი შენაძენია ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასების ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფისათვის.