უკვე ხელმისაწვდომია 2013 წლის განახლებული შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრონული ვერსია
შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების 2013 წლის განახლებული ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია IVSC ვებგვერდზე.
განახლებული სტანდარტები ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.
ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ www.ivsc.org, სადაც თქვენ ასევე ნახავთ დამატებით მასალებს.