“სქშეი” გეგმავს მიმდინარე წელს გამოსცეს 2017 წლის განახლებული შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ქართული ვერსია.
საქართველში “სქშეი” ხელს უწყობს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების გავრცელებას ქართულ ენაზე და საქართველოს ბიზნესის ინტეგრაციას მსოფლიო ბაზარზე.