2017 წლის განახლებული შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია “სქშეი”-ს ყველა წევრისათვის.
დოკუმეტის ელექტრონული ასლის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდით.