„სქშეი“-მ დაასრულა 2017 წლის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების (IVS2017) ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცემის პროცესი.
დაინტერესებულ პირებს ახალი სტანდარტები შეუძლიათ შეიძინონ საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტში („სქშეი“).